Καλωσορίσατε στην
Ελληνική Ψυχοσωματική Εταιρεία

Επιστημονικές δραστηριότητες

  • της εκπαίδευσης στην ψυχοσωματική,
  • των επιστημονικών και κλινικών συνεργασιών με φορείς υγείας και εκπαίδευσης, 
  • της έρευνας στην ψυχοσωματική,
  • της δημοσίευσης επιστημονικών κειμένων, 
  • της οργάνωσης σεμιναρίων θεωρητικής και κλινικής ευαισθητοποίησης.

Εκπαιδευτικό Έργο

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την διεξαγωγή των επιστημονικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της ΕΨΣΕ θα ανακοινωθούν σύμφωνα με τις εξελίξεις της κρίσης της επιδημίας και τις υγειονομικές οδηγίες εκ μέρους των αρμοδίων φορέων. 

Ευχόμαστε να έχετε καλή δύναμη και να μείνετε υγιείς σε αυτή την δοκιμασία.