Μέλη

Τα μέλη της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας είναι : Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα, Επίτιμα και Συνεργαζόμενα. 

Τακτικά, είναι τα μέλη τα οποία έχουν περατώσει την ψυχοσωματική εκπαίδευση και είναι μέλη της Association Internationale de Psychosomatique (AIPPM) ή ακολουθούν την εκπαίδευση στην ψυχοσωματική, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους κανόνες που αναφέρονται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης.

Η κατηγορία των αντεπιστελλόντων μελών αφορά μέλη της ΑΙPPM τα οποία διαμένουν εκτός Ελλάδος. Η κατηγορία των επιτίμων μελών αφορά τακτικά μέλη και μέλη της ΑΙPPM, τα οποία αποφασίζουν ότι δεν θα συμμετάσχουν πλέον στις επιστημονικές και διοικητικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Τα συνεργαζόμενα μέλη είναι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας ή άλλων ιατρικών ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τους κύκλους εισαγωγικών σεμιναρίων στην ψυχοσωματική που διοργανώνονται από την Ελληνική Ψυχοσωματική Εταιρεία και έχουν γίνει δεκτοί/ες ως επιστημονικοί συνεργάτες της ΕΨΣΕ.


Τακτικά μέλη


Εκπαιδευόμενοι στην ψυχοσωματική

 • Τριαντάφυλλος Διαμάντης
 • Χρυσόστομος Παύλου

Συνεργαζόμενα μέλη

 • Σοφία Ανασοντζή
 • Σπύρος Αντωνάτος
 • Γιασμίνα Άντιτς
 • Αργυρώ Γεράση
 • Ελένη Γυφτοπούλου
 • Ειρήνη Δημοπούλου
 • Νάγια Δούδαλη
 • Κωνσταντίνα Ζαφειρακοπούλου
 • Απόστολος Καλογιάννης
 • Ναντίνα Κανελλοπούλου
 • Έλενα Κοσμά
 • Μαρία Κισσανδράκη
 • Μαρία Λουτζακλή
 • Χριστίνα Μηλιώνη
 • Βασιλική Μίμογλου
 • Χριστίνα Μιχαλοπούλου
 • Σοφία Μωραΐτη
 • Μαριένα Πρωίμου
 • Κατερίνα Συντελή
 • Αλεξία Τατέου
 • Αντωνία Φυρίγου
 • Αφροδίτη Χαντζαρίδου
 • Σοφία Χασιλίδη