Σχετικά με την Ελληνική Ψυχοσωματική Εταιρεία

Η Ελληνική Ψυχοσωματική Εταιρεία (ΕΨΣΕ) ιδρύθηκε ως εταιρεία το 2001. Η δημιουργία της, ξεκίνησε το 1995 με την πρωτοβουλία της κυρίας Άννας Ποταμιάνου, η οποία ήταν ήδη μέλος και διδάσκουσα στον αρχικό πυρήνα της σημερινής Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωματικής. Δηλαδή στο Institut de Psychosomatique στο Παρίσι, το οποίο δημιουργήθηκε το 1975 από τους Pierre Marty και Michel Fain.

Συγκροτήθηκε έτσι στην Αθήνα μία πρώτη ομάδα από ψυχαναλυτές, μέλη της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (IPA), με ένα ιδιαίτερο κλινικό και θεωρητικό ενδιαφέρον για την ψυχοσωματική. Τα επόμενα χρόνια, τα μέλη της αρχικής ομάδας πραγματοποίησαν την εκπαίδευση στην ψυχοσωματική, κυρίως στο Παρίσι, στην IPSO και ένα μέρος της στην Αθήνα.

Το 2005 η Ελληνική Ψυχοσωματική Εταιρεία αναγνωρίστηκε από την Διεθνή Ψυχοσωματική Ένωση (Αssociation Ιnternationale de Psychosomatique Pierre Marty – AIPPM). Σύμφωνα με τον κανονισμό της Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωματικής, η πλήρης εκπαίδευση στην ψυχαναλυτική ψυχοσωματική προϋποθέτει την προηγηθείσα ή την ταυτόχρονη ψυχαναλυτική εκπαίδευση σε μία από τις εταιρείες – μέλη της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης

Εκτός των εσωτερικών δραστηριοτήτων, ένα σημαντικό μέρος των επιδιώξεων και του έργου της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη της κλινικής και θεωρητικής έρευνας και εφαρμογής της ψυχοσωματικής μέσα από διεπιστημονικές συνεργασίες, με φορείς υγείας και εκπαίδευσης .

Σημαντικό πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΨΣΕ αφορά στις συνεργασίες με συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται στον χώρο της ψυχικής υγείας, καθώς επίσης με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι από την δική τους κλινική εμπειρία αναγνωρίζουν τη σημασία της ψυχικής λειτουργίας στην εκδήλωση ή την πορεία ενός σωματικού νοσήματος.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Αθανάσιος Αλεξανδρίδης
Γραμματέας :  Σάββας Σαββόπουλος
Ταμίας : Μερόπη Μιχαλέλη