Δημοσιεύσεις

Τα τελευταία χρόνια έχει δημοσιευθεί μία σειρά άρθρων και βιβλίων στην ελληνική γλώσσα, εισαγωγικών όπως επίσης περισσότερο εξειδικευμένων και εστιασμένων σε επί μέρους κλινικά θεωρητικά θέματα.