Κείμενα Ψυχοσωματικής

 • Η ψυχοσωµατική οπτική, η ψυχικοποίηση, οι κάμψεις της και η αναλυτική στάση

  Η ψυχοσωµατική οπτική, η ψυχικοποίηση, οι κάμψεις της και η αναλυτική στάση

  Δελτίο : Κυρία Ποταµιάνου, ευχαριστούµε που δεχθήκατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις µας. Την ιστορία της Ελληνικής Ψυχοσωµατικής Εταιρείας, της οποίας είστε ιδρυτικό µέλος, την συζητήσαµε µε τον κύριο Ι. Κλεώπα. Έτσι ας περάσουµε κατευθείαν στο θέµα µας. Αν µιλάµε για ψυχοσωµατική είναι επειδή έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένοι ασθενείς χρειάζονται άλλου τύπου αναλυτική εργασία από την κλασσική. Όμως τι έχουν να κερδίσουν οι ψυχοσωµατικοί ασθενείς από αυτή την ειδική κατανόηση και αναλυτική εργασία; Ποιo είναι το ζητούμενο; Αυτό θα είναι το κεντρικό ερώτηµα της συζήτησής µας

  Διαβάστε Περισσότερα

 • Présentation de la psychosomatique

  Présentation de la psychosomatique

  La psychosomatique est un nouveau regard sur l’homme malade et participe de ce fait à l’histoire de la médecine. Depuis ses origines la médecine s’est construite selon différents courants conceptuels au sein desquels la vie de l’esprit a pris une place plus ou moins importante. C’est dans la seconde moitié du XIXe siècle que le terme psychosomatique est né. On attribue sa paternité à un psychiatre allemand Heinroth. L’apparition de ce nouveau courant médical que le terme désignait visait à introduire dans le courant organiciste et expérimental de la médecine du XIXe siècle des facteurs d’ordre psychique pour rendre compte de la causalité et de l’étiopathogénie de certaines maladies. Cette approche nouvelle et globale de l’homme malade s’est poursuivie jusqu’à nos jours dans la pratique médicale et en constitue l’un de ses courants.

  Διαβάστε Περισσότερα