Απάντηση από την Άννα Ποταμιάνου

Απάντηση στην συζήτηση της Ο. Μαράτου και του Κ. Μπαζαρίδη

Ευχαριστώ την κυρία Μαράτου, τον κύριο Μπαζαρίδη και τους συναδέλφους που θέλησαν να επανέλθωµε σ’ αυτά που είχα πει στο 2ο Συµπόσιο της Ελληνικής Ψυχοσωµατικής Εταιρείας.

Θα αναφερθώ πρώτα σε όσα ενδιαφέροντα έθεσε η κυρία Μαράτου. Όµως θα ήθελα προηγουµένως να θίξω ένα θέµα που µέ απασχόλησε ακούγοντας όσα ειπώθηκαν στην διάρκεια του Μετασυµποσίου. Το θέµα συναντά εξ’άλλου κάποιες παρατηρήσεις της κυρίας Μαράτου και του κυρίου Μπαζαρίδη.

Η λειτουργική ανεπάρκεια στο ψυχικό πεδίο και η ψυχική αποδιοργάνωσις, αναδείχθηκαν από όλους τους οµιλητάς ως παράγοντες που οδηγούν στην έκλυση σωµατικών διαταραχών και ασθενειών. Θα ήθελα να θυµίσω ότι όταν ιδρύθηκε η Ψυχοσωµατική Σχολή των Παρισιών, η πρώτη οµάδα των ψυχοσωµατιστών µιλούσε για deficit, δηλαδή για ανεπάρκειες ψυχικές υπαίτιες για την έκλυση των σωµατικών διαταραχών.