Κάποιες σκέψεις στην ψυχοσωματική οπτική

Άννα Ποταμιάνου

Νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε όλοι αν αρχίσω λέγοντας στον φίλο R. Roussillon, πόσο απολαύσαµε όλοι την ζωντάνια και τον πλούτο της σκέψεως του. Θα ευχόµουνα να τον είχαµε συχνότερα στην Αθήνα, ανοίγοντας έτσι δυνατότητες για ανταλλαγή σκέψεων και εµπειρίας.

Προσωπικά θα ήθελα σήµερα να θέσω προς συζήτησιν σε εκείνον και σε σας κάποια σηµεία που αφορούν την ψυχοσωµατική οπτική. Η οπτική αυτή νοµίζω απασχολεί όλους, γιατί έχει παρουσία σε κάθε ψυχαναλυτική εργασία. Αφορά τις συνδέσεις / αποσυνδέσεις, προσεγγίσεις / αποκλίσεις δύο τάξεων : της σωµατικής και της ψυχικής.

Σ’αυτή την γραµµή σκέψεως για µένα, σε κάθε περίπτωση που βλέπω, είναι σηµαντικό να ακολουθώ τους δυο άξονες που διατρέχουν την ανθρώπινη ύπαρξη: αφ’ενός τον άξονα του ενορµητικού και αφ’ετέρου τον άξονα της βιοσυντηρήσεως.