Μορφές Ψυχαναλυτικής Θεραπευτικής Τεχνικής σε Σωματικά Πάσχοντες Ασθενείς – 4 & 5 Μαΐου 2012 – Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν

1ο Συμπόσιο της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας

Η θεραπευτική εργασία στην ψυχοσωματική θέτει σημαντικά ερωτήματα, προεκτάσεων, εμβάθυνσης της ψυχαναλυτικής σκέψης και μεταβολών της θεραπευτικής τεχνικής. Η κλινική της θεμελιώδους κατάθλιψης, της χρηστικής σκέψης, της εκφορτιστικής συμπεριφοράς και των κινήσεων αποδιοργάνωσης της σωματοψυχικής οντότητας, που συνδέονται με την εμφάνιση οργανικών νοσημάτων, αποτελούν ένα διαρκές αίτημα προς τον θεραπευτή ως προς την κατανόηση των μεταβιβαστικών και των αντιμεταβιβαστικών κινήσεων, της λειτουργίας της παλινδρόμησης και γύρω από τις μορφές των ερμηνειών και των κατασκευών, μέσω των οποίων επιδιώκεται η ανακίνηση των ψυχικών επενδύσεων και διεργασιών.

Πέραν της κλινικής πράξης της ψυχοσωματικής, τα θέματα της θεραπευτικής τεχνικής που εξετάζονται, αφορούν ένα ευρύ κλινικό πεδίο διαταραχών που χαρακτηρίζονται από σημαντικά ναρκισσιστικά ελλείμματα, την ανεπάρκεια των συναισθηματικών και αναπαραστατικών διεργασιών, την αδυναμία νοηματοδότησης, την παθολογία του τραύματος και των οριακών διαταραχών. Οι παρουσιάσεις των κεντρικών ομιλητών, Claude Smadja (ψυχαναλυτή, προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωματικής και συν-διευθυντή του Τμήματος Ψυχοσωματικής της ASM του 13ème arr. στο Παρίσι) και Gérard Szwec (ψυχαναλυτή και συν-διευθυντή του Τμήματος Ψυχοσωματικής της ASM του 13ème arr. στο Παρίσι) και των εισηγητών (ψυχαναλυτών, μελών της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισίων, της Διεθνούς Ψυχοσωματικής Ένωσης, της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας) αποσκοπούν στη συζήτηση αυτών των θεμάτων που απασχολούν την σύγχρονη ψυχαναλυτική εργασία.

Πρόγραμμα Συμποσίου

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012Πρόγραμμα
19:00 – 20:15Εγγραφές
20:15 – 20:30
Έναρξη
Χαιρετισμός από τον Ι. Κλεώπα, Πρόεδρο της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας
Χαιρετισμός  από  τον  Ν. Τζαβάρα, Πρόεδρο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας
20:30 – 22:00Ομιλία
Πρόεδρος: Φ. Μπόμπος
Ομιλητής: C. Smadja, «Η δραματική ερμηνεία»
Συζητητής: Σ. Σαββόπουλος
Συζήτηση με το κοινό
Σάββατο, 5 Μαΐου 2012Πρόγραμμα
9:30 – 11:00Ομιλία
Πρόεδρος: Στ. Μπεράτη
Ομιλητής: G. Szwec, «Το ψυχαναλυτικό ψυχόδραμα στους σωματικούς ασθενείς»
Συζητητής: Σ. Μητροσύλης
Συζήτηση με το κοινό
11:30 – 13:00Στρογγυλό Τραπέζι
Πρόεδρος: Ντ. Πάνιτς
Εισηγήσεις:
A. Αλεξανδρίδης, «Η ερμηνεία στην ψυχοσωματική του παιδιού»
Μ. Παπαγεωργίου, «Αυτο-ερωτισμοί, αντιμεταβίβαση, ερμηνεία»
Συζητητής: G. Szwec
Συζήτηση  με  το  κοινό
14:30 – 16:00Στρογγυλό Τραπέζι
Πρόεδρος: Μ. Παπαγεωργίου
Εισηγήσεις:
Φ. Μπόμπος, «Μιλώντας για το σώμα στο σώμα»
Ι. Κλεώπας, «Μορφές της μεταβίβασης και κατασκευές στην ψυχοσωματική»
Συζητητής: Γ. Φωτάκη – Rivals
Συζήτηση με το κοινό
16:00 – 17:30Στρογγυλό Τραπέζι
Πρόεδρος: Ι. Κλεώπας
Εισηγήσεις:
Σ. Σαββόπουλος, «Η θεραπευτική προσέγγιση καταληκτικών ασθενειών, το παράδειγμα του καρκίνου»
G. Gressot «Προσαρμογές της τεχνικής. Πρωτέας ψυχοσωματιστής»
Συζητητής: C. Smadja
Συζήτηση με το κοινό