Προλεκτικές τραυματικές εγγραφές: Θεραπευτική επεξεργασία

Μερόπη Μιχαλέλη

Αν η θεραπευτική δράση της Ψυχανάλυσης συνδέθηκε από τον ιδρυτή της µε την άρση της αµνησίας και την ανάκληση απωθηµένων βιωµάτων από την έκδηλη µνήµη, σήµερα το φώς που έριξαν οι Νευροεπιστήµονες που µελετούν τη µνήµη, τονίζουν ότι µεγάλο µέρος αλλαγών που συντελούνται κατά την Αναλυτική διαδικασία, σχετίζονται µε πρώιµες εµπειρίες, εγγραφές, που δεν έχουν απωθηθεί, έχουν αποθηκευτεί στην άδηλη – διαδικαστική µνήµη και ότι οι αλλαγές που λαµβάνουν χώρα κατά την Ψυχαναλυτική διαδικασία αφορούν στη δυνατότητα να συµβολοποιηθούν και να διατυπωθούν µε λόγο αυτές οι πρώιµες, άδηλες και ασυνείδητες εγγραφές – δοµές του ασθενή, χάρη και µέσω της Μεταβίβασης και Αντιµεταβίβασης.