Ψυχική πρώτη ύλη

René Roussillon

Kαλησπέρα, είναι για µένα πάντοτε µεγάλη ευχαρίστηση το ότι βρίσκοµαι ειδικά στην Αθήνα και ξαναβρίσκω τους πολυάριθµους Έλληνες φίλους µου. Από τότε που έρχοµαι εδώ έχω δηµιουργήσει φιλικές συναναστροφές, και ακόµη περισσότερο σταθερές φιλίες. Σε τέτοια ταξίδια συνάπτουµε σταθερές φιλίες. Ενώ γνωριζόµαστε ελάχιστα, υπάρχει κάτι που συµβαίνει και που είναι πολύ σηµαντικό. Ίσως υπάρχει µια επικοινωνία στο σωµατικό επίπεδο που λειτουργεί πέραν της λεκτικής επικοινωνίας. Βρίσκω πως το θέµα αυτό της µνήµης των σωµατικών εµπειριών είναι ένα θέµα απολύτως κεντρικό όχι µόνο για την ψυχοσωµατική, οπωσδήποτε για την ψυχοσωµατική, αλλά, νοµίζω, για όλη τη σύγχρονη ψυχανάλυση. Ένα µεγάλο µέρος των ναρκισσιστικών παθήσεων, των παθολογιών της ταυτότητας, των οριακών παθολογιών και άλλων, έχουν άµεση συσχέτιση µε αυτές τις εµπειρίες, για τις οποίες ο Φρόυντ θα έλεγε ότι προηγούνται της εµφάνισης του προφορικού λόγου. Είναι αυτό που λέει το 1937 στις «Κατασκευές στην ψυχανάλυση».