Σχέσεις της Ψυχανάλυσης και της Ψυχοσωματικής

Δημήτρης Σακελλάρης

Συγκλείσεις και αποκλίσεις δυο επιστημονικών πεδίων που διερευνούν το ίδιο αντικείμενο-το σώμα και τη σχέση του με τον ψυχισμό – και έχουν αναπτύξει θεωρητικές απαντήσεις σε δυο βασικά ερωτήματα.

  • Γιατί αρρωσταίνουμε; Τι μας κάνει ευάλωτους στις σωματοποιήσεις;
  • Και, πως αρρωσταίνουμε; Ποιος ο ρόλος του ψυχισμού στην εμφάνιση σωματικής νόσου;

Είμαστε λοιπόν στο χώρο των θεωριών, δηλαδή σχημάτων σκέψης που πιστεύουν ότι δίνουν πειστικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Πάντα είχαμε και έχουμε την ανάγκη θεωριών που φιλοδοξούν να ερμηνεύσουν τον κόσμο. Από πού προέρχονται οι αρρώστιες, αναρωτιέται ο Πλάτων. Και απαντάει «Ο καθένας, θαρρώ μπορεί να το αντιληφθεί. Καθώς υπάρχουν τέσσερα στοιχεία που υπεισέρχονται στη σύνθεση των σωμάτων (η γη, η φωτιά, το νερό και ο αέρας ) όταν αυτά, αντίθετα από τη φύση, πλεονάζουν ή λείπουν ή περνούν από τη θέση που τους αρμόζει σε μια ξένη θέση… τότε εμφανίζονται οι αταξίες και οι αρρώστιες.» Σε πρώτη ανάγνωση μοιάζει σαν μια προσέγγιση ξεπερασμένη. Προσέξτε ,όμως, τι κρύβεται σε αυτή την άποψη. Οι αρρώστιες είναι αποτέλεσμα μιας διαταραχής, ποσοτικής και ποιοτικής, μιας αταξίας της δυναμικής ισορροπίας των βασικών στοιχείων που συγκροτούν τον άνθρωπο. Η διαταραχή της ψυχοσωματικής ισορροπίας ,όμως, βρίσκεται στον πυρήνα και των σημερινών θεωριών για τις σωματοποιήσεις.