Σχολιασμός από την Αφροδίτη Χαντζαρίδου

Συζήτηση της ομιλίας του Α. Αλεξανδρίδη

Ο σχολιασµός ενός κειµένου είναι µία συναισθηµατική εµπειρία, ένας διάλογος µε τον οµιλητή. Ενέχει την ύπαρξη ενός µεταβατικού χώρου ανάµεσα στον σχολιαστή και στον σχολιαζόµενο, επενδεδυµένο από σκέψεις, εικόνες, φαντασιώσεις, αναρωτήσεις.

Η ανάγνωση του κειµένου του Αθανάσιου Αλεξανδρίδη µου γέννησε διάφορες σκέψεις και συνειρµούς. Μου δηµιούργησε την επιθυµία να καταλάβω πως µέσα από την ερµηνευτική του τεχνική και τις κατασκευές, τις αντιµεταβιβαστικές του κινήσεις κατάφερε η ασθενής να µειώσει τα συµπτώµατα και τις εκφορτίσεις συµπεριφοράς. Να προσπαθήσω να συνδεθώ µε την ονειροπόληση του και να κατανοήσω την περίπτωση της Ευανθίας.

Mέσα από την περίπτωση αυτή, ο συγγραφέας µας προσκαλεί να κατανοήσουµε τη σηµασία του συν/τος της ντροπής της αναλυόµενης του ως προς την έκφραση του συµπτώµατος του κοκκινίσµατος και του εκζέµατος και τη µεταξύ τους σύνδεση.