Σχολιασμός από την Έλενα Κοσμά

Κείμενα συζήτησης της ομιλίας R. Roussillon

Η παρουσία του René Roussillon ως κεντρικού οµιλητή στο 4ο Συµπόσιο Ψυχοσωµατικής θέτει, κατά την άποψη µου, εκ νέου το ερώτηµα των τοµών και των συσχετίσεων των επιστηµονικών πεδίων ψυχοσωµατικής και ψυχανάλυσης και αναδεικνύει την αναγκαιότητα, για την ψυχοσωµατική σκέψη και έρευνα, να ανανεώνει διαρκώς τη στενή και πολυεπίπεδη σχέση της µε τη µητρική της ψυχαναλυτική σκέψη.

Ο René Roussillon µας καλεί εξαρχής να σκεφθούµε µε όρους συνδέσεων και συσχετισµών. Στην αρχική του προσέγγιση του θέµατος της µνήµης του σώµατος, τονίζει τη χρησιµότητα µιας ολιστικής θεώρησης του ευρέως αυτού πεδίου, η οποία εξετάζει τον άνθρωπο ως ον στο σύνολο των λειτουργιών του και τη µνήµη στις πολλαπλές διαστάσεις της. Μας προσκαλεί στη µελέτη του ζητήµατος της µνήµης υπό την οπτική της ψυχανάλυσης περνώντας πρώτα µέσα από τα µονοπάτια των ερευνών των νευροεπιστηµών και των συγγενών στην ψυχανάλυση πεδίων της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της ψυχολογίας της πρώτης παιδικής ηλικίας.