Σχολιασμός από την Μερόπη Μιχαλέλη

Κείμενα συζήτησης της ομιλίας του Gérard Szwec

Η κυρία Συντελή σας παρουσίασε τους βασικούς άξονες σκέψης και κλινικής κατανόησης του περιστατικού του G. Szwec. Οι σκέψεις που έκανα µε αφορµή αυτό το κείµενο και θα παραθέσω εδώ προς συζήτηση, αφορούν κυρίως στις εκδηλώσεις των αντι-µεταβιβαστικών κινήσεων του Αναλυτή, τόσο στην συγκεκριµένη περίπτωση, όσο και γενικότερα σε περιπτώσεις σωµατικών ασθενών µε χαµηλή ψυχικοποίηση, στους οποίους η διέγερση κυριαρχεί εντός και εκτός της θεραπείας. Ο G. Szwec επέλεξε να µην µας παραθέσει στοιχεία για την επίδραση που είχαν στις αντιµεταβιβαστικές κινήσεις του, η υπερδιέγερση του θεραπευόµενου και η αναφορά εντός της συνεδρίας στην ακατάπαυστη σεξουαλική του δραστηριότητα. Ούτε, επίσης µαθαίνουµε κάτι για το πώς βίωσε ο Αναλυτής, την διάγνωση του καρκίνου και την απροειδοποίητη διακοπή της θεραπείας.