Σχολιασμός από την Όλγα Μαράτου

Κείμενα συζήτησης της “Αντιφώνησης επί των ομιλιών του Συμποσίου” της Άννας Ποταμιάνου

Η αντιφώνηση της Άννας Ποταµιάνου στο 2ο Συµπόσιο της Ελληνικής Ψυχοσωµατικής Εταιρείας τον περασµένο Μάρτιο ήταν ήδη µια συζήτηση – σχολιασµός και οµιλιών – οι οποίες παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των Ελληνικών συµποσίων, ήταν όµως κυρίως ένας εσωτερικός διάλογος που έχει η Ποταµιάνου µε τους ιδρυτές και συνεχιστές της Ψυχοσωµατικής Σχολής του Παρισιού, της οποίας είναι µέλος και στην οποία έχει ουσιαστικά συνεισφέρει εδώ και πολλά χρόνια. Θεωρούµε τιµή και προνόµιο που µας ζητήθηκε να συζητήσουµε αυτήν την οµιλία και θέλουµε να ευχαριστήσουµε τους οργανωτές του Μετασυµποσίου γι’ αυτή την πρόσκληση-πρόκληση.