Σχολιασμός από την Σοφία Χασιλίδη

Κείμενα συζήτησης της ομιλίας του Σάββα Σαββόπουλου

Αρχικά, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον κ. Σ. Σαββόπουλο για την πρόταση και την εµπιστοσύνη του να σχολιάσω και να σκεφθώ µε αφορµή το κείµενό του «Ασθένεια κατά κρίσεις και ασθένεια στο πλαίσιο προϊούσας αποδιοργάνωσης», ένα κείµενο τόσο συµπυκνωµένο, εξαιρετικά αναλυτικά δουλεµένο, θεωρητικά και κλινικά, που γεννά πολλά ερωτήµατα και αναζητήσεις. Για να µπορέσει ο αναγνώστης να παρακολουθήσει τη σκέψη που θα κατατεθεί, παραθέτω κάποια σηµεία από το κείµενο του κου Σαββόπουλου, όπου αναφέρεται το κεντρικό σηµείο της προβληµατικής της κας Α.