Σύγχρονος πολιτισμός και ενόρμηση θανάτου 

Σάββας Σαββόπουλος

Ο Angelus Silesius έλεγε « το τριαντάφυλλο είναι χωρίς γιατί». Εµείς στην ταραχώδη και βίαιη εποχή µας µπορούµε να πούµε: « το κακό είναι χωρίς γιατί». Τα θέµατα του συµποσίου και της παρουσίασής µου µε οδήγησαν να διερευνήσω το πώς δρα η ενόρµηση της καταστροφικότητας στον δυτικό πολιτισµό στην εποχή της µετα-νεωτερικότητας. Η ωµή βία εκδηλώνεται σε πολέµους, στην τροµοκρατία, εναντίον των γυναικών, των παιδιών και συµπολιτών µας που είναι «διαφορετικοί», σε ρατσιστικές δράσεις, χωρίς καµιά έγνοια για τον άλλο που πεθαίνει ή υποφέρει. Βία ασκούν επίσης τα πρόσωπα, που, µε µοναδικό κίνητρο το κέρδος, καταστρέφουν τη φύση αδίστακτα. Η τεχνολογία επίσης µπορεί να εξυπηρετήσει τη βία όταν χρησιµοποιείται για να αποαπανθρωποιήσει τις ανθρώπινες σχέσεις. Βία ασκείται ακόµα όταν υπάρχει ένας κοινωνικός δαρβινισµός, ο οποίος αγνοεί τα δικαιώµατα των ανθρώπων µε ιδιαίτερες ικανότητες. Όλες αυτές οι µορφές βίας, και άλλες, ακόµα και εκείνες που στο τέλος µπορούν να στραφούν εναντίον του ίδιου του εαυτού µας, τροφοδοτούνται από την ενόρµηση θανάτου.