Τα πεπρωμένα της υποκειμενοποίησης

René Roussillon, Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, Σάββας Σαββόπουλος.