Ψυχικές ανακατατάξεις δια μέσου μίας σωματοποίησης

Marilia Aisenstein & Claude Smadja

1ο μέρος, Marilia Aisenstein

Το κείμενο του Claude Smadja, το οποίο συζήτησα στο Συνέδριο του SaintMalo, μου κινητοποίησε πολύ το ενδιαφέρον. Ο Claude προσέθεσε στην έννοια της «σωματικής λύσης», που είχε προτείνει πριν ένα χρόνο στην Αθήνα, την κατά τη γνώμη μου, καινοτόμο και επαναστατική ιδέα της «εργασίας της σωματοποίησης». Εδώ και 10 χρόνια κάνουμε μαζί μία ομαδική εποπτεία τα βράδια της Πέμπτης. Αυτό μας επιτρέπει να ανταλλάσουμε ιδέες πριν από την
προσέλευση των υποψηφίων…

2o μέρος, Claude Smadja

Η εργασία της σωματοποίησης στηρίζεται στα κλινικά δεδομένα των αναλυτικών θεραπειών με σωματικούς ασθενείς. Υποθέτει ότι η σωματοποίηση εκπροσωπεί μια λύση σε ένα πρόβλημα που τίθεται στον ψυχισμό. Εξ αρχής πρέπει να θεωρήσουμε αυτήν την κατάσταση ως άτυπη και ετερογενή. Είναι άτυπη γιατί δε χρησιμοποιεί τη γλώσσα της ψυχοπαθολογίας, όπως οι λύσεις με τα συμπτώματα της νεύρωσης ή της ψύχωσης. Είναι ετερογενής γιατί αναπαριστά λύση μιας άλλης τάξεως, της σωματικής, σε μία προβληματική κατάσταση ψυχικής τάξεως. Υπό αυτές τις 5 συνθήκες, η έννοια της εργασίας της σωματοποίησης γίνεται κατανοητή εάν λάβουμε υπόψη τις δύο διαστάσεις της ψυχοσωματικής προσέγγισης: τη μοναδικότητα του ανθρώπινου όντος και την ψυχοσωματική παλινδρόμηση…