Ανακοινώσεις

 • Ο Παρανοϊκός, ο Χρηστικός και η Σχέση

  Η σχέση αποτελεί ένα βασικό θέμα για τον παρανοϊκό καθώς και για τον χρηστικό ασθενή. Υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον Marty η χρηστική σκέψη χαρακτηρίζεται από την έννοια και τη λειτουργία της αναδιπλασιαστικής προβολής. Το υποκείμενο ταυτίζει κάθε αντικείμενο ως δικό του αντίγραφο, πρότυπο. Στη βάση αυτής της μορφής σχέσης τοποθετεί την αρχή οικονομικής και ενεργειακής ισοδυναμίας μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, και, της ταυτότητας αντίληψης, στην οποία οι ποιότητες του αντικειμένου δεν έχουν μία πραγματική σημασία και δεν υφίστανται για τον υποκείμενο.

  Διαβάστε Περισσότερα

 • Πένθος, Μελαγχολία και Σωματοποίηση

  Στο δοκίμιο του “Πένθος και Μελαγχολία” που συνέγραψε το 1915, ο Freud αφοσιώνεται σε μία συγκεκριμένη μελέτη μελαγχολίας και πένθους. Θεωρεί το συναίσθημα του πένθους ως το φυσιολογικό πρότυπο της μελαγχολίας. Εκκινώντας από αυτήν τη βάση, ο Freud θα αναλύσει, από τη μεταψυχολογική οπτική, την εργασία της μελαγχολίας και θα τη συγκρίνει με την εργασία του πένθους, υπολογίζοντας τις αποκλίσεις και προσδιορίζοντας τις διαφορές. Αλλά, οι παράγοντες που προκαλούν τις δύο εργασίες και προέρχονται από τις ασκούμενες δράσεις της ζωής μοιάζουν όσο τουλάχιστον είναι διαφανείς.

  Διαβάστε Περισσότερα

 • Μορφές Ψυχαναλυτικής Θεραπευτικής Τεχνικής σε Σωματικά Πάσχοντες Ασθενείς – 4 & 5 Μαΐου 2012 – Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν

  Η θεραπευτική εργασία στην ψυχοσωματική θέτει σημαντικά ερωτήματα, προεκτάσεων, εμβάθυνσης της ψυχαναλυτικής σκέψης και μεταβολών της θεραπευτικής τεχνικής. Η κλινική της θεμελιώδους κατάθλιψης, της χρηστικής σκέψης, της εκφορτιστικής συμπεριφοράς και των κινήσεων αποδιοργάνωσης της σωματοψυχικής οντότητας, που συνδέονται με την εμφάνιση οργανικών νοσημάτων, αποτελούν ένα διαρκές αίτημα προς τον θεραπευτή ως προς την κατανόηση των μεταβιβαστικών και των αντιμεταβιβαστικών κινήσεων, της λειτουργίας της παλινδρόμησης και γύρω από τις μορφές των ερμηνειών και των κατασκευών, μέσω των οποίων επιδιώκεται η ανακίνηση των ψυχικών επενδύσεων και διεργασιών.

  Διαβάστε Περισσότερα