Κείμενα Συμποσίων

 • Σχολιασμός από την Αφροδίτη Χαντζαρίδου

  Ο σχολιασµός ενός κειµένου είναι µία συναισθηµατική εµπειρία, ένας διάλογος µε τον οµιλητή. Ενέχει την ύπαρξη ενός µεταβατικού χώρου ανάµεσα στον σχολιαστή και στον σχολιαζόµενο, επενδεδυµένο από σκέψεις, εικόνες, φαντασιώσεις, αναρωτήσεις. Η ανάγνωση του κειµένου του Αθανάσιου Αλεξανδρίδη µου γέννησε διάφορες σκέψεις και συνειρµούς. Μου δηµιούργησε την επιθυµία να καταλάβω πως µέσα από την ερµηνευτική…

  Διαβάστε Περισσότερα

 • Σωματοποίηση και αρνητικοποίηση του συναισθήματος στο όνειρο

  Το σύστηµα ύπνος – όνειρο διασφαλίζει την συνύπαρξη της λειτουργείας του ύπνου, έκφραση της ενόρµησης θανάτου, η κατ’ άλλους των ενορµήσεων της αυτοσυντήρησης, µε το όνειρο – την ψευσαισθησιακή πραγµάτωση της επιθυµία, υπό το καθεστώς της ενόρµησης της ζωής. Η αφήγηση του ονείρου στον αναλυτή µαρτυρά την ποιότητα της ονειρικής και της ψυχικής λειτουργίας του…

  Διαβάστε Περισσότερα

 • Μορφοποίηση του τραύματος μέσα από το ψυχαναλυτικό όνειρο

  Ας ξεκινήσω µε µια δήλωση: όλα τα φαινόµενα είναι ψυχοσωµατικά. Αυτό δεν προκύπτει από κάποια µονιστική δογµατική θέση (monisme). Θεωρώ ότι ο δυϊσµός (dualisme) ως επινόηση του διαχωρισµού του σώµατος και της ψυχής, αποτελεί µέγιστο βήµα στην πορεία της ανθρωπότητας. Δηµιουργήθηκε µε την έξοδό της από την ανιµιστική αντίληψη κατά την οποία όλα τα φαινόµενα…

  Διαβάστε Περισσότερα

 • Rêve et Somatisation

  Aristote a défini le rêve comme l’activité de pensée de celui qui dort. Freud acceptait cette définition du philosophe de l’Antiquité et n’avait rien à y soustraire. Mais ce que n’avait pas imaginé Aristote c’est que cette activité de pensée nocturne se déroulait sur une autre scène psychique et selon une langue autre que celle…

  Διαβάστε Περισσότερα

 • Amnemonic traces: Traumatic after-effects

  Τhis article addresses the problem of amnemonic traces. The author considers various effects that traumatic experiences can have on the psychic apparatus and, more specifically, those that give rise to situations in which nothing is remembered and nothing is repeated by the patient. She presents data from the analyses of two patients and explores whether…

  Διαβάστε Περισσότερα

 • On remembering. The notion of memory without recollection

  First, a question: Do we still think today that psychoanalysis cures by virtue of a return of the past or do we think the importance of remembering in psychoanalysis is in decline? Psychoanalysis was conceived by Freud and developed to a large extent within the framework of a conception in which the resolution of neurosis…

  Διαβάστε Περισσότερα

 • Σχολιασμός από την Αλεξία Τατέου – Διά της μνήμης περάσματα.

  Με το κείµενό του ο κ. Κλεώπας ανοίγει ερωτήµατα που βρίσκονται στην καρδιά της ψυχοσωµατικής σκέψης, καθώς στην δική µου κατανόηση, τα µνηµονικά εντυπώµατα στο σώµα και οι εγγραφές της µνήµης συνιστούν οδούς, περάσµατα µεταξύ της ψυχικής και της σωµατικής τάξης. «Χωρίς σώµα, ούτε µνήµη» µας λέει. Άξονας της προβληµατικής του η µεταξύ τους σχέση,…

  Διαβάστε Περισσότερα

 • Σχολιασμός από την Ιωάννα Παναγιωτοπούλου

  «Το σώµα της µνήµης»; Το σώµα που έχει µνήµη αλλά και το «σώµα» – η «καρδιά» του νοήµατος της µνήµης- που «διαφυλάσσεται και αποκαλύπτεται» µέσω του σώµατος. Ο Ζέµπαλτ- γερµανός συγγραφέας και στοχαστής –ήταν από τους ελάχιστους, αν όχι ο µόνος γερµανός που µίλησε για την διανοητική φτώχεια λόγω απώλειας µνήµης και την επιδεξιότητα µε…

  Διαβάστε Περισσότερα

 • Σχολιασμός από την Χριστίνα Μηλιώνη

  Θα ήθελα να ξεκινήσω τον σχολιασµό µου εστιάζοντας την προσοχή µου στην ιδιάζουσα – προβληµατική την χαρακτηρίζει ο κ. Δηµόπουλος – σχέση προς το αντικείµενο του συγκεκριµένου θεραπευόµενου, αλλά και κατ’ επέκταση ενός µεγάλου αριθµού των λεγόµενων ψυχοσωµατικών ασθενών. (Επιλέγω εδώ σκόπιµα τον όρο του Marty “σχέση προς το αντικείµενο” και όχι “σχέση µε το…

  Διαβάστε Περισσότερα

 • Σχολιασμός από τον Γιώργο Σταθόπουλο

  Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή του Μετασυµποσίου για τη σηµερινή εκδήλωση και βεβαίως τον κύριο Δηµόπουλο για την τιµητική πρόσκληση που µου απηύθυνε να σχολιάσω το κείµενο της οµιλίας που µας παρουσίασε στο Συµπόσιο της Ελληνικής Ψυχοσωµατικής Εταιρείας. Στο κείµενό του αυτό, ο κ. Δηµόπουλος είχε το θάρρος να καταπιαστεί µε ένα…

  Διαβάστε Περισσότερα